Mistet vannet i Bergen Vest

Kommunen fryktet at en av hovedledningene er brutt.