Røyk i Arnanipatunnelen

Røykutvikling førte til stegning av tunnelen.