• KREFTFARE: Det er ikke bare når «giftlokket» er på at luften rundt Danmarksplass kan være helseskadelig, ifølge ny studie. FOTO: Eirik Brekke

Luftforurensningen i Bergen kan øke faren for kreft

Ny studie viser at selv lave nivåer av svevestøv kan utgjøre risiko for lungekreft.