• (1/2)
    RIVES: Holen skole.

River Damsgård og Holen

Byrådet foreslår å rive Damsgård og ungdomsdelen av Holen skole. Begge skolene mister svømmebassengene.