• TIL HAUKELAND: Flere av de skadede ble fraktet med helikopter til Bergen og Haukeland universitetssykehus. Her er en av dem ved Voss, klokken 16 ulykkesdagen. FOTO: ØYVIND LEFDAL EIDSVIK

Alle pasienter utskrevet etter tunnelbrannen

De siste syv skadede fra Gudvangatunnelen kan forlate Haukeland i dag.