Helseheltene

Media forteller ofte negative historier fra helsevesenet. Vi vil lage saker om alle de som hver dag gjør en fantastisk innsats for pasienter og brukere. Har du eller en av dine nærmeste fått spesiell god hjelp fra en sykepleier, hjemmehjelp eller lege? Vi vil høre din historie.