Krasjet med ku i tunnel

Kvige og bil kolliderte på E134 i natt.