• FLYKTER FRA DET VONDE: - Det kan tenkes at gutter som har blitt mobbet begynner å spille fordi de opplever mestring, sier forsker Geir Scott Brunborg i NOVA. ARKIVFOTO: RUNE MEYER BERENTSEN.

Mobbing kan gi spilleproblemer

Ungdom som blir mobbet har høyere risiko for å få problemer med dataspilling.