• I BEREDSKAP: Rundt 50 personer som jobber med beredskap møttes torsdag i Bergen for å drøfte krisehåndtering og lærdommer etter 22. juli. Et viktig mål for konferansen var å få de ulike etatene til å bli bedre kjent med hverandre - for å kunne løse kriser og katastrofer sammen. Her er det eks-politimester Ragnar Augland som holder innlegg. FOTO: ODD E. NERBØ

- Vi får litt som fortjent

Politimester Kaare Songstad mener vi fikk «litt som fortjent» da beredskapen sviktet under angrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya.