Beboere på Nesttun og på Wergeland har uttrykt stor skepsis til planene om russentrene siden plasseringen ble kjent i fjor høst.

Stein Unger Hitland bor i nærheten av det nye mottaks— og oppfølgingssenteret (MO-senteret) på Wergeland. Han har stort sett holdt seg hjemme i sommer for å følge med etter åpningen 1. juli.

- Foreløpig har det vært så rolig at vi faktisk har vært i tvil om det var åpnet, sier han.

Etter en stille måned uten problemer, har skepsisen likevel ikke lagt seg.

- Nygårdsparken er ikke stengt ennå. Når de blir fordrevet derfra, må de finne andre steder å være. Vi frykter at dette området kan bli aktuelt, sier Hitland.

- Viser ikke den siste måneden at frykten har vært noe overdrevet?

- Jo, kanskje. Men frykten handler ikke om mottaket som sådan, men kombinasjonen med at parken stenges og at det er lett å komme hit med Bybanen.

Ingen klager

I løpet av den første måneden har ingen av sentrene mottatt klager eller registrert uheldig episoder.

- Denne måneden har det fungert veldig fint. Vi er opptatt av åpenhet og har invitert naboer til å komme og se. Vi gjør det vi kan for at alle skal kunne bo i samme bydel, sier Rønnaug Frøiland, fungerende sjef ved etat for psykisk helse og rustjenester i Bergen kommune.

Hun mener at naboene ikke kommer til å føle seg mer utrygge, selv om det blir fullt hus også på Wergeland.

- Jo flere som bruker senteret, desto større sannsynlighet er det for at noe skjer. Men vi har rikelig med personale. Vi kan ikke vite helt, men de fleste oppfører seg ordentlig som oss andre og ønsker heller ikke klager.

- Fullt hus

De ansatte på MO-sentrene, både på Nesttun og Wergeland, er fornøyde med oppmøtet den første måneden.

- På Nesttun er det fullt hus og stormende jubel hver dag, sier Frøiland. Hun legger til at det er som forventet, siden de der tidligere har delt ut legemidler til misbrukere som er under legemiddelassistert rusbehandling (LAR).

Lavere på Wergeland

- På Wergeland driver de ennå ikke med LAR-utdeling, og sånne tjenester tar tid å bygge opp og gjøre kjent, sier Frøiland.

Hun vil ikke gå ut med besøkstall for noen av sentrene, men sier at besøket har vært lavere på Wergeland enn på Nesttun.

- Vi teller ikke den første måneden. I sommer er det viktig å gjøre tilbudet kjent og få bygd opp kontakt med dem som er innom.

Besøk hver dag

Daglig leder ved MO-senteret på Nesttun, Rasmus Litland, er fornøyd.

- Vi har hatt flere besøkende enn vi turte å håpe på. Vi har folk innom hver dag, og er godt i gang med det vi skal jobbe med, sier han.

De har hatt turgrupper og aktiviteter som maling og musikk på huset.

- Flere kommer igjen, og det er et godt tegn. Da er vi inne på noe.

- En fiasko

Stig-André Normann har vært en aktiv motstander av MO-senteret på Wergeland.

- Vi har registrert at det har vært aktivitet, men det har ikke vært mye. Så til nå har MO-senteret på Wergeland vært en fiasko. Jeg tror kommunen skryter litt på seg, sier han.

Han mener det er for tidlig å si noe om hvordan Wergeland vil preges av senteret, fordi Nygårdsparken ikke er stengt og fordi LAR-utdelingen ikke har startet ennå.

Nabo Stein Unger Hitland forteller at for et par uker siden hørte han høylytt diskusjon fra området ved senteret.

- Da tenkte vi «Aha, nå er vi i gang». Men så viste det seg å være helt normale ungdommer som diskuterte hvor de skulle skate. Frykten slo til med en gang, men da det løste seg opp, måtte vi smile av oss selv.