- Utdaterte legater bør endre formål

Legater med utdaterte formål kan og bør endre formålsparagraf, mener høyesterettsdvokat.