• Det er mulig å bruke ferie og avspasering, sier NHO-direktør.

Ved skolestart er det varslet en kraftig opptrapping i lærerstreiken. Det kan skape problemer for tusenvis av foreldre, som kan havne i en situasjon der ungene ikke har noe sted å være mens de er på jobb.

Arbeidsmiljøloven gir ingen rettigheter til foreldre som rammes av skolestreiken.

STREIKESJEF: Bjarne Mohn Olsvold i Utdanningsforbundet.
ELIAS DAHLEN

— Hvis et av våre barns skoler blir tatt ut i streik, må vi gjøre som alle andre og prøve å løse det etter beste evne. Vi er ikke noe bedre eller verre stilt enn andre, sier Bjarne Mohn Olsvold, leder for Utdanningsforbundet i Bergen.

«En god del henvendelser»

— Det ringer noen hvert år og spør om hvordan dette er. Vi får en god del henvendelser når det er streik, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Det er ikke gyldig fraværsgrunn at barna ikke kan gå på skolen, men erfaring tilsier at både arbeidsgivere og arbeidstakere viser stor fleksibilitet

— Det enkle utgangspunktet er at man må finne avtaler lokalt. Det er ikke gyldig fraværsgrunn at barna ikke kan gå på skolen, men erfaring tilsier at både arbeidsgivere og arbeidstakere viser stor fleksibilitet. Det er mulig å bruke ferie og avspasering, og noen foreldre deler på å passe barn, sier Oppegaard.

Han beroliger foreldre som måtte være bekymret.

— Alle arbeidsgivere trenger den arbeidskraften de har ansatt. Det gjør at man er nødt til å finne løsninger.

Særordninger

Tine Eidsvaag, førsteamanuensis i juss ved UiB, sier det samme som Oppegaard, men føyer til at ansatte i offentlig sektor muligens kan finne en annen utvei.

— Det er ingen lovbestemmelser som sier noe om at dette kan gi grunnlag for permisjon med lønn, og man har heller ikke krav på å ta med barna på jobb. Samtidig kan det være at det finnes generelle bestemmelser om velferdspermisjon i det offentlige som kan brukes.

Debatten om hvorvidt åpne kontorlandskap er bra eller dårlig går har vært en het potet i årevis. Ifølge DNB kan det, om ikke annet, være en fordel i de kommende ukene.

— Hvis streiken trappes opp ser vi på hvordan vi kan rokere bemanning og eventuelt leie inn vikarer der det er nødvendig. I tillegg har vi et fortrinn med at vi har «free seating» og «clean desk policy». Det gjør at folk egentlig kan jobbe hvor som helst fra, også hjemme, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø.

Haukeland forbereder seg

Statoils pressekontakt Knut Rostad opplyser at hver enkelt ansatt må avtale med sin leder, og finne ordninger som er «praktisk gjennomførbare».

Det er også mantraet i Helse Bergen, som har over 11.500 ansatte. Der er forberedelsene i gang.

— Vi kommer til å legge ut en melding på vårt intranett denne uken, der vi ber ansatte som blir rammet av en streik om å ta kontakt med sin leder, slik at de i fellesskap kan finne praktiske ordninger. Det kan være å bruke feriedager man har til gode, permisjon uten lønn, at kolleger bytter vakter eller annet, sier Trond Søreide, personal- og organisasjonsdirektør.

Han ber folk om å være fleksible, slik at driften av sykehuset ikke blir rammet.

— Vi vet ikke hvor mange arbeidstakere som eventuelt rammes, og vi vet jo heller ikke hvilket streikeuttak som blir gjort i kommunen. Det vil nok bli krevende, men all erfaring tilsier at dette kommer til å gå bra.

Støtter du streiken? Diskuter under: