• SVÆRT FÅ I ÅR: Tall og observasjoner fra Havforskningsinstituttet slår fast at det har vært færre brennmaneter enn normalt i sjøen i sommer. FOTO: Silje Katrine Robinson

Brennmanetene flyktet fra varmen

Tallet på brennmaneter i sjøen i sommer har vært langt under normalen. Havforskere tror varme og fralandsvind har skremt manetene på flukt.