- Du var en bauta, Bjarne

Familie, venner, kolleger og medspillere i hundretall tok et siste farvel med Bjarne Berg i Johanneskirken.