Turens stiligste?

7-fjellsturen i dress? Det går an!