- Kreftfrykt bidro til utsettelse

Frykt for at CO2-rensing på Mongstad skulle føre til utslipp av kreftfremkallende stoffer, skal ha bidratt til utsettelsen av renseanlegget.