- Slått bevisstløs og voldtatt i brakke

Først skal tyskeren ha blitt banket bevisstløs, mens han sov. Deretter skal han ha blitt voldtatt av en ukjent mann.