- Statnett og NVE har forsømt seg

Opprusting av dei eksisterande kraftlinene er det einaste akseptable, meiner stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap).