Helseministeren må svare om Siv Tove

Venstre ber helseministeren svare på hvorfor Siv Tove Pedersen ikke kan få stå i kø for lungetransplantasjon.

Publisert Publisert

siv tove 9_2.jpg Foto: HÅVARD BJELLAND

  • Torunn Aarøy
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

— For Venstre reiser denne problemstillingen et grunnleggende spørsmål. Vi kan ikke ha et system der noen personer automatisk avskrives fra livsnødvendig helsehjelp, sier Terje Breivik, nestleder i Venstre.

BT har gjennom flere saker skrever om Siv Tove Pedersen (39), som er lungesyk. Da hun sluttet å ruse seg i 2006 og begynte på metadon så hun for seg et bedre liv.

Men da begynte lungene å svikte. Fordi hun går på metadon får hun ikke stå i køen for å få transplantert nye lunger. Ifølge de faglige retningslinjene ved Rikshospitalet likestilles hun med en rusavhengig. Uten transplantasjon vil hun ikke overleve.

- Urimelig

Venstre reagerer på saken. De har sendt dette spørsmålet til helseminister Jonas Gahr Støre.

"Mener helse- og omsorgsministeren at det på generelt grunnlag er riktig å unnta metadonbrukere på legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fra å stå på venteliste for lungetransplantasjon, og på hvilke måter vil ministeren sørge for at disse pasientene ikke forskjellsbehandles og får en medisinskfaglige individuell vurdering i tråd med Pasientrettighetsloven?"

Les også

Siv Tove (39) får ikkestå i kø for nye lunger

— Slik jeg ser det, virker det både urimelig og et brudd på pasientrettighetsloven, sier Terje Breivik.

"Ekskluderer hele grupper"

Videre i brevet står det:

"Det følger av Pasientrettighetsloven at det skal foretas en individuell og medisinsk vurdering av pasientens rett til helsehjelp. Når det gjelder pasienter som mottar LAR synes det som om praksis er at behandlingen i seg selv utelukker livsnødvendig helsehjelp, som lungetransplantasjon, uten at pasienten får en individuell vurdering. Dette reiser et grunnleggende spørsmål om likebehandling, og det er grunn til å stille spørsmål ved at det stille opp generelle og rigide kriterier allerede ved inngangen til transplantasjonskøen som ekskluderer hele grupper. Ved at alle som har behov for lungetransplantasjon får stå i transplantasjonskø, sikres alle å få være med i den medisinske og etisk vurderingen og prioriteringen mellom de som venter på livreddende behandling. Ved å stå utenfor køen mister hele grupper mulighet til transplantasjon og det synes å være et brudd på Pasientrettighetsloven."

— Å få en individuell vurdering er grunnleggende for Venstre, det er derfor vi nå løfter dette spørsmålet på Stortinget, understreker Breivik.

Glad for hjelpen

I dag bor Pedersen på bo- og omsorgssenteret Røysumtunet i Gran kommune. Hun har kun 12 prosent lungefunksjon, og hun trenger oksygen 24 timer i døgnet.

Les også

- Hun er offerfor sortering

Siv Tove Pedersen sier hun er glad for at helseministeren nå må svare på dette. Et advokatfirma har nå tatt saken hennes gratis og sendt brev til Helsedirektoratet, der de ber om svar på praksisen med å avvise de som går på metadon. Pedersen har fått nytt håp av engasjementet rundt saken.

— For meg haster det. Og hvis brevet til Helsedirektoratet ikke fører frem er jeg klar til å gå til sak, har Siv Tove Pedersen tidligere uttalt til BT.

Svar fra helseminister Jonas Gahr Støre er ventet i neste uke.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. - Metadonbruk ikke nok til å avvise henne

  2. Nytt håp for lungesyke Siv Tove