• SYKLER: Disse syklene var noe av det som ble beslaglagt i et hus i Grimseidvegen. FOTO: POLITIET

Politiet ringes ned etter beslag

Politiet i Fana blir nedringt etter at de fortalte at de hadde beslaget enorme mengder tyvegods.