• VÅTT: Vannet strømmet fra Kong Oscars gate, nedover Strømgaten og inn i bybanesporet i Kaigaten etter vannledningsbruddet. FOTO: 2211-TIPSER

220 husholdninger uten vann

Må hente vann fra tanker på gaten. Reparasjonene av ledningsbruddet vil pågå gjennom natten.