Arbeidsulykke på Austevoll

En arbeider ble skadet da han fikk forskalingsplater over seg på Austevoll.