• KONTROLLØR: Anne Karin Hamre ønsker å tegne kartet på nytt. En reduksjon fra 26 til 19 kommuner mener hun ikke er godt nok. FOTO: Jan M. Lillebø

Ber om en ny runde med kommunesammenslåinger

En reduksjon fra 26 til 19 kommuner er ikke nok for fylkesmann Anne Karin Hamre. Hun ber politikerne fortsette reformene i neste stortingsperiode.