Full kraftkrangel mellom Hordaland og Sogn og Fjordane

BKK-toppsjef Jannicke Hilland mener kollegene i Sogn og Fjordane Energiverk lar en stor mulighet glippe.