Slik jobbet minedykkerne ved fregatten

– For en marinemann er det sterkt å se en fregatt som ligger under vann, sier sjef for Minedykkerkommandoen, orlogskaptein Bengt Berdal.

Publisert Publisert
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I forrige uke var Minedykkerkommandoen nede ved vraket av KNM «Helge Ingstad» for å fjerne fregattens sjømålsmissiler.

Samtidig filmet de også skadene på vraket. Undervannsvideoen ble for første gang frigitt fredag – les mer om den på Sysla.

– Det er veldig spesielt å se en av våre fregatter ligge under vann. Når vi ser hvordan skroget er revet opp kan en bare forestille seg hvordan det har vært for de om bord, sier sjef for Minedykkerkommandoen, orlogskaptein Bengt Berdal.

Minedykkerne var klare til å avbryte oppdraget ved tegn til risiko.

– For oppdraget rundt «Helge Ingstad» er vår største bekymring en økt bevegelse i fartøyet. Samtidig er det å miste kommunikasjonen med arbeidsdykkere og de som overvåker fartøyets bevegelser noe som vil gjøre at vi avbryter oppdraget, forklarer Berdal i en pressemelding.

Tidligere har minedykkerne vært inne på broen til fregatten og tatt med seg en harddisk med informasjon som kan hjelpe Havarikommisjonen og politiet å belyse ulykken.

Åtte missiler er fjernet

Denne gangen var det sjømålsmissilene som ble fjernet, siden de kan komme i konflikt med løftekjettingene under heving av fartøyet. Totalt er åtte missiler (NSM) fjernet fra dekk, og minedykkerne har også hentet ut flere torpedoer fra fregatten.

– Det er ikke mulig å benytte fjernstyrte undervannsfarkoster til å håndtere ammunisjonen om bord. Dette arbeidet krever både spesialkompetanse, fingerferdighet og bruk av flere ulike verktøy og teknikker.

Berdal sier at arbeidet er utfordrende.

– Det forutsetter at «Helge Ingstad» ligger stabilt, samt at været er godt. Det er også en generell fare forbundet med å dykke i miljø uten fri vei til overflaten. Dette er noe minedykkerne er trent for, og vi planlegger for at operasjonene skal kunne gjøres med så liten risiko som mulig, sier orlogskapteinen.

– Fortløpende vurdering

Alle våpen skal ut av fregatten, men det blir fortløpende vurdert om de skal fjernes før eller etter hevingen.

– Det først vi gjorde var å hente ut en harddisk på broen til KNM «Helge Ingstad». Etter det fjernet vi missilene på dekket, og fraktet dem til et trygt sted. Seinere har vi fjernet torpedoene som ligger på den skadde siden av skipet, sier orlogskapteinen til Bergens Tidende.

– Det ligger fremdeles noen torpedoer igjen?

– Vi har ikke noen planer om å gjøre noe der pr. nå, men det kan selvfølgelig komme et oppdrag om det.

– Hvordan har det vært for mannskapet å se fregatten ligge under vann?

– For en marinemann er det sterkt å se en fregatt som ligger under vann, men når vi er ute på fregatten så er vi fokusert på ikke å mislykkes med oppdraget.

Les også

Verftsansatte om KNM Helge Ingstad-teori: – Ansvarsfraskrivelse

– Hvor sikre har dere vært på stabiliteten til våpnene før dere satte i gang?

– Våre operasjoner foregår i flere trinn. Vi gjør først en rekognoseringsjobb, og ser hvilken tilstand våpnene vi skal hente ut er i. Deretter legger vi en plan for å hente våpnene ut, forklarer Berdal.

Måtte gjøre flengen større

Før minedykkerne kunne hente ut missilene måtte de gjøre flengen i KNM «Helge Ingstad» enda større.

– Vi måtte få den åpnet opp mer for å kunne gjøre et arbeid inne i torpedomagasinet, forteller Berdal.

– I hvilken grad har det oppstått farefulle situasjoner underveis i arbeidet?

Les også

Fedje VTS brøt egne regler for kommunikasjon like før ulykken

– «Helge Ingstad» er under monitorering bevegelsesmessig. Vi får ikke lov til å gå inn hvis det er bevegelser i skipet. Ut over det har det gått greit. Det er mange risikoer å ta hensyn til, men det har vi god trening og prosedyrer på for å håndtere. Vi bruker mye tid på å planlegge og sikkerhetsvurdere de operasjonene vi skal gjennomføre, sier Berdal.

Våpnene blir håndtert på Haakonsvern

Han legger til at våpnene som hentes ut blir håndtert av eksperter på Haakonsvern.

– Er oppdraget avsluttet?

– Vi får fortløpende oppdrag. Hva som kommer til å skje videre, er jeg usikker på. Vi er svært villige til å bidra for å få opp «Helge Ingstad». Vi får nok mer å gjøre fremover.

Rundt 25 minedykkere var i aksjon over seks dager. Der dykket de ned til opptil 15 meters dyp.

– Har dere sett noe av bevismessig verdi som kan forklare noe om havariet?

– Nei, i utgangspunktet har vi ikke det, sier Berdal.

– Hva har vært det mest spesielle ved oppdraget?

– Det er en ganske kompleks operasjon. Vi var også involvert under KNM «Oslo»-forliset, og har brukt erfaringene derfra for å gjøre en god jobb på «Helge Ingstad», sier Berdal.

Publisert