Slik jobbet minedykkerne ved fregatten

– For en marinemann er det sterkt å se en fregatt som ligger under vann, sier sjef for Minedykkerkommandoen, orlogskaptein Bengt Berdal.