• ANBUDSKRAV: – Helse Bergen burde stilt krav om like lønnsvilkår når de lyser ut anbud, mener sykepleier Sven Gulestø, som sier han ville tjent 25.000 mer på sykehuset. FOTO: Bjørn Erik Larsen

Sven streiker for andre gang på åtte år

– Jeg kunne tjent minst 25.000 mer om jeg hadde tatt jobb inne på sykehuset, sier Sven Gulestø. For andre gang på åtte år er sykepleierne på pasienthotellet i streik.