• ULYKKESSTEDET: Ulykken skjedde i nærheten av fergekaien i Sløvåg, der blålysene kan skimtes i bildet. FOTO: PRIVAT

Uviss dødsårsak

Dykker kan ha blitt syk