Se byantikvarens bilder fra gamle Laksevåg

SLIK SÅ DET UT: Industriutvikling utover 1800-tallet førte til store forandringer på Laksevåg med en ny bebyggelse av mer bymessige karakter, hvor arbeidernes hus ble lagt tett ved arbeidsstedene langs sjølinjen. På bildet ses hovedveien, Strandveien, gjennom bebyggelsen i Damsgårdsbukten omkring århundreskiftet. Foto fra Marcus, UiB. Foto: Hagen, Heming

Se Byantikvaren i Bergen sine bilder fra Laksevåg i ny og gammel tid.

Les hele saken med abonnement