Brann på Bjørkheim kro og motell

To røykdykkere gikk inn i bygget og fikk slukket brannen på loftet.