Frem til 2007 var det kloakk i vannet da Bryggen ble oversvømt

Mandag finner kommunen ut om det 13 år gamle systemet fungerer. – Men heldigvis regner det ikke så mye, da hadde vi fått en skikkelig stresstest, sier fagansvarlig i Bergen kommune.

Publisert Publisert

BRYGGEN UNDER VANN: I 2004 vasset man bortover Bryggen. Bergen kommune kan ikke uteluke garantere at det ikke blir nye oversvømmelser. Foto: Tor Høvik (arkiv)

I 2007 etablerte de et nytt rørsystem på Bryggen, fra Bredsgården til Nikolaikirkeallmenningen ved butikken Julehuset.

Bakgrunnen var for å redusere ulempene ved oversvømmelse på Bryggen: At kloakkvann blandes sammen med sjø- og regnvann, og danner et basseng på Bryggen.

Det forklarer fagansvarlig for avløpstransport, Marit Aase, i Bergen kommune. Og legger til:

– Vi har ikke sikret at det er tørt der alltid, det kan vi ikke garantere. Men det vi har gjort, er at vi reduserer faren for at avløpet skal blande seg med vannet, sier hun.

UNDER BRYGGEN: Slik ser det ut under Bryggen. Det blå på kartet er vann. Foto: Bergens Tidende (arkiv)

Tilbakeslagsventiler og pumpestasjon

Frem til 2007 lå kloakkrørene på Bryggen i et felles rørsystem. Det vil si at både overvann og avløp (kloakk) ble ført i samme røret.

Ved høy sjøvannsstand, slik som ved stormflo, blandet kloakken seg med sjøvannet som kom over bryggekanten eller inn under Bryggen (kalt tilbakeslag), og rant ut. Det var fordi rørene ikke rommet nok.

– Nå er disse rørene skiftet ut, og byttet ut med tette rør, sier Aase.

På den måten vil ikke kloakkvannet kunne lekke ut på samme måte som før.

I tillegg ble det installert tilbakeslagsventiler på overvann og en pumpestasjon på spillvannet. Det hindrer den raske transportveien for vann fra sjø til bryggehusene.

SKUR 8: I januar nådde ikke vannstanden så høyt at det oversvømte Skur 8 på Dreggekaien. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Potensiell stresstest

– Så langt har vi ikke hatt noen ekstrem situasjon siden 2007 selv om det har vært høy vannstand seinest i januar, begynner Aase.

– Effekten av arbeidene på vann- og avløpssystemene utført i 2007, er at det har gått tregere og det kommer mindre vann inn enn tidligere, sier hun.

– Blir det en skikkelig test i dag?

– Det er klart at vi får testet systemene skikkelig i dag. Men heldigvis regner det ikke så mye, da hadde vi fått en skikkelig stresstest, sier hun.

Aase forteller at de ikke er bekymret i kommunen, men sier at de følger med.

– I et klimaperspektiv vil dette skje mye oftere i fremtiden, sier hun.

Hun legger til at tiltak på avløpsnettet for de øvrige delene av Bryggen vil bli koordinert med annen utbygging.

– Bruk toalettet som vanlig

Et annet kloakksystem som blir berørt av den høye vannstanden, ligger nede på Dreggekaien i Skur 8. Det var BA som først omtalte den saken.

– Det vi har besluttet, er at vi stenger en kloakkpumpestasjon i en kort periode i Skur 8. Det er for å unngå at pumpen blir ødelagt og i tillegg unngår vi at den pumper på sjøvann, forklarer Aase til Bergens Tidende.

Hun kaller det en «kontrollert stenging», i stedet for å risikere at noe av utstyret i stasjonen får skader. Dersom det skjer, vil det ta mange timer å reparere det, sier Aase.

– Hva er konsekvensene av at pumpen stenges?

– Sjøvannet blander seg avløpsvannet i perioden pumpen er stoppet. Det blir en forurensning, kanskje også synlig, sier hun.

Hun vet ikke når og hvor lenge pumpen eventuelt stoppes, men det er i den perioden vannstanden er høy, altså rundt midnatt.

– Men bruk toalettet som vanlig, oppfordrer hun.

Før hun kommer med et generelt råd:

– Hvis det er noen som får problemer, kan de ta kontakt med vaktsentralen i Bergen kommune, sier Aase.

Publisert