Desse stadane tar av på Instagram – slik vil dei beskytte turistperlene

Turismen må spreiast utover året framfor å samlast på nokre få hektiske sommarmånader, meiner turistsjefar og ordførarar.

Publisert Publisert

POPULÆRT: Hoddevika blir mykje delt på Instagram. Sjølv om vika ikkje blir marknadsført, kan ikkje delinga bli på sosiale medium bli stansa. Foto: Skjermdump: Instagram

– Det kom som ei tidevassbølge, drive av flotte bilete på Instagram og Facebook. Uansett kva vi gjer er det umogeleg å stanse utviklinga, sa Jan Ove Hoddevik.

Han bur i Hoddevika og snakka om situasjonen i surfeparadiset. På sosiale medium har «Instawrecked» blitt eit omgrep om plassar der naturen er truga grunna mykje delte besøk og selfiar frå turistar.

Hoddevika er ikkje det einaste turistmålet på Vestlandet som er blitt ein Insta-favoritt. Stryn, Flåm og Aurland og Trolltunga i Hardanger er alle populære emneknaggar på det sosiale mediet. Stadane har alle blitt nemnd over 50.000 gongar. No har reiselivet planar for å bevare turistperlene.

FJELL: Slik ser det ut om du søkjer opp emneknaggen «Trolltunga» på Instagram. Emneknaggen har aleine over 170.000 treff. Foto: Skjermdump: Instagram.

#Trolltunga – 170.000 treff

Trolltunga over Hardangerfjorden gjekk på få år frå å vere ei ukjend perle til å bli eit av dei verkeleg store trekkplastera for turismen på Vestlandet. Men dei store besøkstala hadde også ei bakside.

Ein dårleg førebudd turist som måtte berast i sju timar, avføring og parkeringstrøbbel har prega pressedekninga frå attraksjonen. Trolltunga er eit praktdøme på trenden med «selfie-destinasjonar», og emneknaggen «trolltunga» er blitt brukt nesten 170.000 gongar på Instagram.

Andreas Skogseth er dagleg leiar i Hardangerfjord, som arbeider for å fremje Hardanger som turistmål. Han vedgår at populariteten fører med seg utfordringar.

– Men no har kommunen og dei som driv turismen på Trolltunga sett ting i system der oppe, og situasjonen er mykje betre.

Han seier berekraftig turisme står høgt på agendaen når dei no går inn i ein ny turistsesong.

Å utvide sesongen meiner Skogseth er eit av det viktigaste grepa dei har gjort for å gjere turismen meir berekraftig.

– Vi får fordelt gjestane ut over heile sesongen. Ikkje berre i ein periode. Vi vil også spreie turistane ut over heile regionen, slik at presset ikkje blir for stort nokre plassar, seier Skogseth.

BRE: Slik ser det om du søkjer om emneknaggen «Briksdalsbreen» i Stryn. Attraksjonen har aleine om lag 13.000 treff. Foto: Skjermdump: Instagram

#Stryn – 74.000 treff

Også i Stryn har turisttoppane bydd på utfordringar. Lodalen var i fjor sommar prega av avføring frå turistar, og i Olden demonstrerte ein pensjonist naken mot cruise-næringa. Med Briksdalsbreen trassar turistane stadig sperringane. Emneknaggen «Stryn» er brukt nesten 74.000 gongar på Instagram.

– Ei målretta satsing på heilårs reiseliv vil gje både miljømessig og økonomisk meir berekraftige opplevingar, seier Marita Lindvik i Visit Nordfjord.

Og satsinga har gitt resultat.

– Sesongen har utvida seg i begge endar. Ved at vi framleis har dette fokuset vil dette bidra til å avlaste pressområda.

Ho trur ikkje at ein kan slutte å marknadsføre Nordfjord i sosiale medium.

– Det er viktig å ta med seg at dei fleste dagane i året har vi plass og mange ønskjer fleire turistar. Turisme er ei næring Nordfjord satsar på, ei vekstnæring som skapar arbeidsplassar og gir verdiar for regionen.

FJORD: Slik ser det ut om du søkjer om emneknaggen «Aurland» på Instagram. Foto: Skjermdump: Instagram

#Flåm og #Aurland – 70.000 og 50.000 treff

Flåm i Aurland kommune inst i Sognefjorden har lenge vore ein av Vestlandets fremste attraksjonar. Det verdsarvlista området er også prega av turistane, blant anna har attraksjonen Stegasteinen vore prega av skit. Ordførar i Aurland kommune, Trygve Skjerdal frå Senterpartiet, seier at berekraft er viktig når dei driv med turisme i kommunen.

– Det er naturen dei kjem for å sjå, og vi må passe oss for å bygge den ned eller øydelegge den gjennom det. Det er eit slags paradoks.

Skjerdal seier turismen er ein viktig ressurs for kommunen, og er veldig positiv til verksemda, så lenge det ikkje går utover levestandarden til innbyggarane i kommunen.

– Nokre varierte tilbakemeldingar er det sjølvsagt, men tilbakemeldingane frå innbyggarane er i overkant positive. Alle i Aurland forstår at næringa er viktig for oss.

Han forklarar at sjølv om kommunen er godt vande med turistar, blir også dei tatt på senga nokre gonger.

– Vi har god kontroll på det som skjer her i kommunen. Men det kan bli problem når vi får mykje folk på stadar vi ikkje hadde rekna med så mange besøkjande, til dømes med Stegasteinen. Der vart det litt etterslep, men vi er no godt i gang med arbeid for å betre situasjonen.

Publisert