- Innvandrere bør inn i lokalpolitikken

Bergen har opplevd en sterk innvandringsøkning de siste ti årene. - Lær av Oslo, er rådet integreringseksperter gir til bergenserne.Bergen har opplevd en sterk innvandringsøkning de siste ti årene. Minoriteter må rekrutteres til politikk og næringsliv, sier integreringseksperter.