• GUFNE FORHOLD: Vestlandet får det meste av den varslede nedbøren nå i formiddag og ettermiddag. Slik ser nedbørskartet ut i 16-tiden, ifølge prognosene. Lilla farge betyr over 30 millimeter nedbør. KART: YR.NO

- Det verste kommer nå

I løpet av 12 timer fredag ventes 70-80 millimeter nedbør lokalt. Så hagl og torden.