• TOMME SENGER: Dette er en av sengene som er beregnet til pasienter som ikke trenger å legges inn på sykehus. Her får de eget rom og bad, men sengene står oftere tomme enn de er i bruk. Britt Søilen, avdelingsleder for lokalmedisinsk enhet på Askøy, ønsker at flere fastleger og leger ved legevakten husker på at de finnes. FOTO: Roar Christiansen

Fastleger dropper å sende pasienter til minisykehus

Sykehussenger i kommunene står tomme opptil fire av fem døgn. - Vi skulle ønske oss bedre belegg, sier Britt Søilen, avdelingsleder for lokalmedisinsk enhet på Askøy.