Sier ja til omstridt sjødeponi

Regjeringen sier ja til mineralutvinning i Engebøfjellet og sjødeponi i Førdefjorden. Det kan bety slutten for det eneste kjente kystgyteområdet for den truede arten blålange.

UNDER OVERFLATEN: Det er på 300 meters dyp, under Førdefjordens overflate, at et eventuelt sjødeponi skal ligge.
  • Erlend Langeland Haugen
  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Klima— og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

I fjor advarte Miljødirektoratet i klare ordelag mot sjødeponiet.

Les også

Gruvegiganten vil knuse fjellet og dumpe det i fjorden. Her er bygdens svar.

Men nå har direktoratet gjort en ny vurdering i saken og konkludert med at fordelene samlet sett er større enn ulempene.

— Det er ingen enkel vurdering av søknaden fra Nordic Mining. Det er åpenbare ulemper for miljøet ved å etablere gruvevirksomhet. Samtidig medfører det en rekke positive effekter for samfunnet, sier direktør Ellen Hambro.

Planene har imidlertid opprørt miljøbevegelsen, og flere av partiene på Stortinget - deriblant regjeringens støtteparti Venstre - har krevd at regjeringen må si nei.

Store verdier

Næringsminister Monica Mæland (H) mener på sin side at regjeringens ja til gruveprosjektet i Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll er «veldig gode nyheter» for Norge og Sogn og Fjordane.

— Vi snakker her om veldig store verdier. Det er antydet verdiskapning på 500 millioner kroner hvert år, 300 arbeidsplasser lokalt, 500 i Norge totalt. I en situasjon der vi skal omstille oss, og der vi trenger å styrke flere deler av norsk næringsliv, er dette et viktig steg på veien, sier Mæland til NTB.

Hun gjør det klart at det er vanlig at industrivirksomhet har konsekvenser for miljøet.

— Vår vurdering må være om de mulige negative effektene er større enn de positive. Vår klare vurdering er at de positive sidene langt overstiger de negative i denne saken.

Kan ramme flere fiskearter

Miljødirektoratet har i sin anbefaling i saken likevel påpekt at sjødeponiet vil kunne føre til «vesentlig skade» på arter som pigghå og blålange, som begge er på rødlisten over truede arter.

Undersøkelsene som er gjort, viser at blålange og pigghå sannsynligvis har gyte- og oppvekstområde i det planlagte deponiet. Sjødeponiet vil ødelegge det eneste kjente kystnære gyteområdet for blålange.

SJØDEPONI: Her utbyggerens illustrasjon om sjødeponiets størrelse etter 50 år med utslipp. ILLUSTRASJON: ASPLAN VIAK

Men blålangen har flere gyteområder til havs, og det er først og fremst overfiske som er årsaken til at pigghå og blålange er truet, påpekes det.

Risikoen for spredning av partikler ut av deponiområdet anses samtidig for å være lav.

Strenge miljøvilkår

Klima— og miljøminister Tine Sundtoft (H) sier i en pressemelding at hun «har lyttet til anbefalingen fra Miljødirektoratet».

— Det stilles omfattende vilkår for å hindre negative miljøeffekter. Med streng overvåking av fjorden skal vi kunne følge nøye med på mulig påvirkning av det biologiske mangfoldet og nærliggende vassdrag. Også hensynet til sjømattrygghet er viktig, sier Sundtoft.

Klima- og miljødepartementet konkluderer med at sannsynligheten for «alvorlig skade» på bestandene av pigghå og blålange er liten, men vedgår at det vil kunne ta lengre tid før bestandene kommer tilbake på ønsket nivå.

Les BTs leder om saken:

Les også

Fare for fjorden

— Viktig for regionen

Engebøprosjektet er det største planlagte mineralprosjektet i Norge og kan totalt gi 300 langsiktige arbeidsplasser i Sunnfjordregionen.

— Dette prosjektet vil styrke verdiskapingen i Sogn og Fjordane og gi viktige ringvirkninger for hele regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det er funnet store forekomster av rutil i Engebøfjellet, og det kan være nok ressurser for utvinningsvirksomhet i nærmere 50 år. Prosjektet vil gi et bidrag til norsk verdiskaping på om lag 500 millioner kroner per år.

— Vi snakker her om investeringer på rundt to milliarder kroner, sier Mæland.

Les også

Fakkeltog mot dumping i fjorden

Motstand på Stortinget

Venstre, SV og MDG har alle krevd at regjeringen må si nei til sjødeponiet for gruveavfall i Førdefjorden.

— Verdiene i fjorden er for viktige til at vi skal sette de på spill for kortsiktige næringsinteresser og attpåtil på bekostning av langsiktige næringsinteresser som fiskeri og havbruk representerer, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Han har nå fremmet et forslag i Stortinget om at sjødeponier må behandles der før planene kan settes ut i livet.

Regjeringen skriver at det er foretatt en bred skjønnsmessig avveiing av hensynene i saken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har behandlet reguleringssaken, mens Klima- og miljødepartementet har behandlet søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven.

— Tillatelsen gis på de strengeste miljøkrav som noen gang er fastsatt for gruvevirksomhet med sjødeponi, sier Sundtoft.

Les også:

  • Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet
  • Pressemelding fra Klima- og miljødepartementet
  • Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Hemmelighold rundt fjorddeponi

  2. Sundtoft får internasjonalt pes for Førdefjorden

  3. Sjødeponi – alt du treng å vite for å ha eit ord med i laget

  4. Sundtoft er taus om Førdefjorden

  5. Nordic Mining satser alt på Engebø-prosjektet

BT anbefaler

Fjordkraft solgte ham maks­pris på strøm. Plutselig ble det dobbelt så dyrt.

LES SAKEN