• NY BORGER: Når syv uker gamle Selma er blitt voksen, er kanskje Knarvik blitt et bysentrum for 50.000 nordhordlendinger. Mamma Anita Risa er skeptisk til den utviklingen, men tror kanskje Selma vil se annerledes på det. - Vi er jo vokst opp med at det er landlig her ute. Det blir sikkert mer naturlig for den kommende generasjonen å være urban, sier hun. FOTO: Marie Havnen

Boligvekst gir skole-manko

Tusenvis av barnehageplasser og skoleplasser må bygges de neste tiårene for å dekke kravene til befolkningsveksten.