• (1/4)
    BRYGGEN: I 1955 gikk store deler av Bryggen med i brann. FOTO: BIRKHAUG OG OMDAL

Branner som la norske byer i grus

Bare en gang siden 1923 har det vært en bybrann som kan måle seg brannen i Lærdal.