• NY SKOGSVEI: Åsane-selskapet Skogsvei Vest AS har startet arbeidet med å bygge en fire kilometer lang skogsbilvei fra Frotveit til Fjelltveit i Bontveit-traktene. Her pågår arbeidet med tilførselsveien frem til der skogsveien skal bygges. FOTO: Rune Meyer Berentsen

Vil bygge 60 mil nye skogsveier

Regjeringen gir mer penger til skogsveier. - På høy tid, sier skogfolket. Bare i Hordaland er det behov for 60 mil nye skogsveier.