Havner ikke på Flesland

Sentrale politikere i Høyre ser lite annet enn utfordringer med å legge den nye havnen til Flesland.