— Det har vært en stor belastning, sier en lettet Bakke.

Bakke var anmeldt for økonomisk utroskap av Helse Bergen i kjølvannet av oppryddingen i forskningsselskapet Innovest.

Helse Bergen mente Per Bakke hadde hevet over fire millioner i lønn, som han ikke hadde krav på. Dessuten hadde han belastet Innovest-kontoen sin med datterens skøytetrening, konens flybilletter og sportsutstyr til barnas skole, da han var på forskningsopphold i USA.

Helse Bergen-direktør Stener Kvinnsland og andre sentrale aktører i Innovest har vært inne til avhør. Forrige uke kom brevet Bakke håpet på. Saken er henlagt.

Søker på nytt

Da politiet ble koblet inn, var Bakke ansatt som instituttleder ved klinisk institutt på UiB Samtidig jobbet han i en bistilling på Haukeland Universitetssykehus.

Bakke valgte å trekke seg fra stillingen som instituttleder og avsluttet arbeidet sitt ved sykehuset.

Nå er åremålet som instituttleder utlyst på nytt. Bakke står på søkerlisten.

Der er han velkommen, ifølge Dag Rune Olsen, rektor ved UiB.

— Når politiet nå har henlagt saken, er Bakke naturligvis velkommen til å søke lederstillingen, sier Olsen.

Klinisk Institutt med over 250 medarbeidere er blant de største ved Universitetet.

Takker kolleger

Innovest er eid av Helse Bergen og Universitetet gjennom stiftelsen Unifob. Helse Bergen sto alene bak anmeldelsen av Bakke. UiB har tidligere gransket Bakkes pengeuttak fra Innovest, men besluttet å avslutte saken.

Bakke bruker nå anledningen til å takke universitetsledelsen og kolleger for å ha stått last og brast med ham det drøyt halve året politietterforskningen har pågått.

— Jeg har opplevd en massiv støtte, sier Bakke.

Nektet pasienter

Forholdet til sykehuset er mer anstrengt. Bakke har vært hindret i å undervise, fordi sykehuset har nektet ham pasienter.

— Jeg håper avklaringen fra politiet kan normalisere forholdet til sykehuset, sier han nå.

— Politiet har henlagt saken med formuleringen «etter bevisets stilling». Føler du det kaster en skygge over henleggelsen?

— Det viktigste er at saken er henlagt. Min advokat sier at de aller fleste saker henlegges med denne begrunnelsen.

Trond Søreide, personal- og organisasjonsdirektør i Helse Bergen sier de ikke har satt seg inn i bakgrunnen for henleggelsen.

— Det er derfor vanskelig å kommentere vedtaket eller om vi vil påklage det, sier han.

— Vil henleggelsen normalisere sykehusets forhold til Bakke, slik at han igjen kan undervise med pasienter?

— Bakke har sagt opp sin stilling ved sykehuset og har av den grunn ikke lenger tilgang til våre datasystemer og pasientopplysninger.

Ikke over

For Bakke er ikke saken over, selv om det ikke blir noen straffesak.

Helse Bergen har varslet søksmål og vil kreve at Bakke tilbakebetaler 4,3 millioner kroner han fikk utbetalt fra sin Innovest-konto.

Forliksrådet har konkludert med at saken ikke er egnet for behandling der. Søreide sier Helse Bergen ikke har avgjort ennå om de vil ta saken videre til domsstolene.

Søreide sier følgende om det mulige søksmålet:

— For Helse Bergen handler denne saken om at en betrodd medarbeider har bevilget seg over tre millioner i årslønn uten å konsultere sine overordnede. Vår forståelse av denne saken er ikke endret, selv om politiet har henlagt saken.