Regjeringspartiene Frp og Høyre har fremmet forslag i Stortinget om at alle sakslister og saksdokumenter i byrådets forberedende møter skal hemmeligholdes.

Det betyr at innbyggerne ikke får vite at politikerne diskuterer saker som skolenedleggelser, bybanetraseer og byggesaker før byrådet har kommet frem til et endelig vedtak.

— Vi er veldig skeptisk til forslag som begrenser åpenheten. Det lokale folkestyret har alltid vært bygget på stor grad av åpenhet, og det er viktig at innføringen av byparlamentarisme ikke fører til stadig mer hemmelighold, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Er skjønt enige

Venstre og nestleder Ola Elvestuen stiller seg imidlertid bak forslaget. Elvestuen var selv byråd for miljø og samferdsel i Oslo fra 2011 til 2013, og har stor forståelse for at byråd trenger å ha møter med sakslister som offentligheten ikke får innsyn i:

— Byrådet skal være et kollegium. Det må kunne diskutere en sak før det tas en endelig beslutning som så blir offentlig og går videre til bystyret. I dag kan byrådet diskutere muntlig, men ikke med et notat som grunnlag for den diskusjonen.Før han ble byråd var Elvestuen leder for byutviklingskomiteen i bystyret. Da hadde han en annen tilnærming til saken. Elvestuen fremmet sitt eget forslag hvor han blant annet slo fast at «alle møter i folkevalgte organ skal gå for åpne dører».

- Samsvarer det med dette forslaget i Stortinget?

— I et parlamentarisk system er det nødvendig med et byråd som kan opptre som et kollegium, svarer han, og presiserer at sakene blir offentlige når det foreligger en innstilling.

Les utvidet intervju med Elvestuen her.

Vil ikke snakke

Venstre har i en årrekke markert seg som en forkjemper for innbyggernes rett til å få innsyn i myndighetenes arbeid. Senest i 2013 fremmet Venstre-leder Trine Skei Grande forslag om å utvide offentleglova.

— En utvidelse av offentlighetsloven ville vært en stor styrke for tilliten til demokratiet, sa Grande fra Stortingets talerstol, og understreket:

— Det er bra for demokratiet med mer offentlighet.

Til Venstres store skuffelse fikk de ikke støtte hos nok partier til å få gjennom lovendringen. Skei Grande har uttalt seg om temaet en rekke ganger. I en kommentar på Venstres nettsider, med tittelen «hemmelighold og åpenhet», slår hun fast:

«Da offentleglova ble vedtatt uttalte en samlet justiskomité: «Komiteen understreker at åpenhet skal være utgangspunktet, da det sikrer befolkningen medvirkning og innsyn i demokratiske prosesser.»

Er ikke avgjort

Skei Grande ønsker ikke uttale seg til BT om denne saken, og forklarer det med at hun er opptatt med Venstres landsmøte i helgen.

Den andre nestlederen i partiet, Terje Brevik, viser til at dette forslaget er støttet av Elvestuen. Breivik legger ikke skjul på at han har notert seg reaksjonene fra jurister og pressefolk i denne saken.— Jeg må bare snakke for meg selv, og i utgangspunktet har jeg stilt meg bak at dette forslaget fremmes. Men det er ikke noen tvil om at jeg vil lytte til de innspillene og den prosessen som vil være de kommende ukene.

Les også: