• FEMDOBLET: Beslaget av øl er femdoblet siden 2013, med 18.190 liter i 2014 mot 2848 liter i 2013. FOTO: TOLLVESENET

Se hva tollvesenet beslagla

Femdoblet beslaget av øl.