Vil ha kjøpemedisin på sykehusene

PRIORITERINGSDEBATT: - Verdien som ligger til bunns for all prioritering er å møte alle mennesker med lik respekt, sier Ole Frithjof Norheim i kveldens helsedebatt. I panelet sitter også Elisabeth Ivarsflaten, Lars A. Akslen, Anne Lise Ryel og Bertil Tungodden.
  • Kreftpasienter burde få komme til sin faste sykehuslege og bli behandlet med medisinen de kjøper for egne penger, mener generalsekretæren i Kreftforeningen.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

De dyre kreftmedisinene ble tema i helsedebatten på Litteraturhuset mandag kveld.

BT og andre medier ha de siste ukene fortalt om de nye immunpreparatene som er medisinsk godkjent, men ennå ikke klarert for bruk på norske sykehus.

I mellomtiden strømmer folk til to privatklinikker, der behandlingen kan kjøpes for 100.000 kroner måneden.

  • Les: Samler inn til mammas kur
    — Folk burde ikke være nødt til å dra til Aleris i Oslo for denne behandlingen. I stedet skulle de betalt for medisinen og tatt den med til sin faste lege på Haukeland, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

— Din faste lege kjenner sykdomshistorien din og vet hva du tåler og ikke tåler, påpeker Ryel.

Ryel får et nikk fra Lars A. Akslen, kreftforsker ved Senter for biomarkører (CCBIO) ved UiB og Haukeland universitetssykehus.

På spørsmål fra BT sier Akslen at han er positiv til innspillet fra Kreftforeningen.

— Nå behandler ikke jeg pasienter selv, men mange kolleger ville nok stilt seg positivt til dette, sier han.

- Pakkeforløp for byråkratene

I dag er det Beslutningsforum som sier ja eller nei til å innføre nye medisiner og metoder på norske sykehus. I Beslutningsforum har direktørene i de fire helseregionene stemmerett.

I høst har Beslutningsforum to ganger sagt nei til PD1-hemmeren nivolumab til lungekreftpasienter med spredning, før Legemiddelverket har vurdert effekten mot prisen. Trolig tar det opp mot et halvt år før saken er tilbake hos Beslutningsforum.

Akslen mener det er flere forhold å diskutere rundt Beslutningsforum. Det ene er det demokratiske problemet ved at prosessen er så lukket frem til vedtaket er gjort.

Det andre er tidsbruken.

— Kanskje vi skulle innført et pakkeforløp for helsebyråkratene, sier Akslen, med henvisning til at helsebyråkratene har laget strenge tidsfrister for sykehusene håndtering av kreftpasienter.

Ønsker kreftfond

Akslen og Ryel er også enige om at Norge burde opprette et fond, som kan finansiere dyre legemidler i mellomperioden fra de er medisinsk godkjent til Beslutningsforumet er ferdig besluttet.

  • Et slikt fond ville løst mange av dagens problemsaker, sier de begge.

Til det protesterer professor Ole Frithjof Norheim, tidligere leder av Prioriteringsutvalget.

— I Storbritannia fins et slikt fond. Det har sprengt budsjettet, påpeker Norheim.

- Brenner for rettferdighet

Det overordnede tema for debatten var helseprioriteringer i fremtiden. Norheim orienterte om tankegangen i Prioriteringsutvalgets forslag, mens professor Bertil Tungodden ved NHH minnet om at folk er opptatt av rettferdighet, ikke effektivitet.

— Alle vil ha et effektivt helsevesen med minst mulig byråkrati og unødvendig behandling. De vanskelige diskusjonene handler om rettferdighet og det er dette folk brenner for, sier han.

Publisert