• - Folk fra kommunen har ikke deltatt på festene til Are Blomhoff, sier Per Waardal, som i ti år reiste på tilsyn til sykehjemmet i Spania. FOTO: KNUT EGIL WANG (ARKIV)

- Takket nei til Blomhoffs fester

Når Betanien-direktøren inviterte til fest, takket Per Waardal nei. Han var i Spania på oppdrag for kommunen.