Pærebrann påvist i Loddefjord

Mattilsynet og Bergen kommune rykket i dag ut og kappet ned busker i Hetlevikåsen som var smittet av plantesykdommen pærebrann.