Nokså Levende Ord

«Kan dere si; Jeg tilhører deg Enevald, jeg elsker deg, jeg vil sørge for deg, forsvare deg, jeg vil ære deg, være tro mot deg.»