Karin måtte byta to golv

Eit stovegolv som måtte skiftast, ein vedomn som ikkje får nok luft og eit bad der flisene må leggjast på nytt. Karin Johnstads nye leilegheit var ikkje heilt som ho hadde tenkt.