Får graverende meldinger

Barneombudet krever bedre tilsyn med dagmammaer. Et register er første steg på veien.