Revisoren kjøpte syv biler av Granheim

Porsche, Mercedes til en million og fem andre dyre biler skal revisoren ha kjøpt av eller via sin klient, Granheim Bilsenter. Nå gransker Kredittilsynet ham.